1η ενότητα (Μυθολογία και Προϊστορία)

Μυθολογία – Το «ταξίδι» των θεών και των γιγάντων στη Χαλκιδική
•Να προσεγγίσουν το «ζωντανό» κομμάτι της ιστορίας μας, τη Μυθολογία και να τη συνδέσουν αφενός με την πραγματικότητα και την καθημερινότητά τους (σεισμοί, υπέδαφος κλπ.) και αφετέρου με τον τόπο που μεγαλώνουν, τη Χαλκιδική.
•Να κατανοήσουν μερικά από τα φυσικά φαινόμενα που ζουν καθημερινά και στα παλαιότερα χρόνια είχαν μυθική διάσταση.
•Να χαρούν τις μυθικές ιστορίες και να ενσωματώσουν στη γνωστική τους βάση πιο πολλά στοιχεία, με πιο εύκολο τρόπο.


Ενδεικτικός οδηγός θεμάτων ενότητας
α. Μυθολογία

1. Το «ταξίδι» των θεών και των γιγάντων στη Χαλκιδική
2. Η Χαλκιδική κατά την προϊστορική περίοδο
• Σπήλαιο Πετραλώνων
• Η καθημερινή ζωή – φωτιά-εργαλεία-θρησκεία-γραφή –τέχνη


Πηγές

Μυθολογία (Κουσαρίδης Κώστας)

1. Γίγαντες και Γιγαντομαχία

2. Αλκυονίδες μέρες

3. Πρωτέας-Μυθολογία-Ηροδότου Ιστορία

4. Εργασία μεταπτυχιακή για την καλλιέργεια της αμπέλου στη Χαλκιδική από την αρχαιότητα ως σήμερα

5. Αρχαία ψηφιακή βιβλιοθήκη- Ηροδότου Ιστορία

6. Ελληνική Μυθολογία

Προϊστορία (Κουσαρίδης Κώστας)

1. Η προϊστορική Μακεδονία
Από το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Έχει αναφορές για το σπήλαιο και για (μεταγενέστερα) χάλκινα αντικείμενα που βρέθηκαν στα Πετράλωνα,
το νεκροταφείο στον Άγιο Μάμα και τα κεραμικά της Μυκηναϊκής εποχής στην Τορώνη. Συνοδεύεται από πλούσια βιβλιογραφία.

2. "Ιδού λοιπόν ο πρώτος Δεβελικεύς"
Ανάρτηση σε προσωπικό ιστολόγιο, η οποία περιγράφει την ανακάλυψη ενός σημαντικού προϊστορικού ευρήματος.

3. Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής
Από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με συνοπτική παρουσίαση της συζήτησης για τη χρονολόγηση του κρανίου.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License