4η ενότητα (Τουρκοκρατία και Επανάσταση)

4η ενότητα (Τουρκοκρατία και Επανάσταση)
a. Ιστορικά μνημεία, πρόσωπα και γεγονότα της Επανάστασης στη Χαλκιδική
b. Έγγραφα από την Τουρκοκρατία
c. Η εκπαίδευση στη Χαλκιδική στα χρόνια της Τουρκοκρατίας

Ειδικότερα επιδιώκεται οι εμπλεκόμενοι μέσα από βιωματικές και συνεργατικές μεθόδους και τεχνικές:
• Να μελετήσουν τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν για την περίοδο της Τουρκοκρατίας στη Χαλκιδική.
• Να εμβαθύνουν και να γνωρίσουν μνημεία, πρόσωπα και γεγονότα που έζησαν και έπαιξαν ρόλο στη χρονική περίοδο αυτή και κυρίως στα πολύ λίγο γνωστά γεγονότα της Επανάστασης στη Χαλκιδική.
• Να μελετηθούν πιθανά υπάρχοντα έγγραφα της εποχής και να χρησιμοποιηθούν ως πηγές.
• Να μελετηθεί η εκπαίδευση που παρέχονταν αυτή την περίοδο στα χωριά της Χαλκιδικής.


Ενδεικτικός οδηγός θεμάτων ενότητας (Αδαμίδου Ραλλία και Σταθώρου Αγλαΐα.)
δ. Τουρκοκρατία και επανάσταση

1. Ιστορικά μνημεία, πρόσωπα και γεγονότα της επανάστασης στη Χαλκιδική
2. Έγγραφα από την τουρκοκρατία
3. Η εκπαίδευση στη Χαλκιδική στα χρόνια της τουρκοκρατίας
4. Ο ρόλος του αγίου όρους στην επανάσταση
5. Ιστορίες, ποιήματα και τραγούδια που συνδέονται με την περίοδο της τουρκοκρατίας στη Χαλκιδική
6. Έθιμα που αναβιώνουν στη Χαλκιδική σήμερα και έχουν τις ρίζες τους την περίοδο της τουρκοκρατίας
7. Καθημερινή ζωή κατά την τουρκοκρατία – αφηγήσεις – μαρτυρίες
8. Ο μακεδονικός αγώνας στη Χαλκιδική


Υλικό για γεγονότα και πρόσωπα στην εποχή της Τουρκοκρατίας στην Χαλκιδική (Αδαμίδου Ραλλία και Σταθώρου Αγλαϊα )

Δικτυογραφία


Βιβλιογραφία


Υλοποίηση προγραμμάτων προηγούμενων ετών


Δημοτικό Σχολείο Ποτίδαιας
Παρουσίαση των γεγονότων του Ολοκαυτώματος της Κασσάνδρας- Το ιστορικό κατά τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης στη Χαλκιδική<iframe


Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:
«Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ –ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ »

ΣΤΑΘΩΡΟΥ ΑΓΛΑÏΑ ΠΕ 70
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣΠΕ 70
2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

1)Ιστορικά μνημεία, πρόσωπα και γεγονότα της Επανάστασης της Χαλκιδικής.
2)Έγγραφα από την Τουρκοκρατία.
3)Η Εκπαίδευση στη Χαλκιδική στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)
Οι μαθητές:
Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη.
Να γνωρίσουν την ιστορία της πατρίδας τους
Να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους από το ίδιο και από άλλα σχολεία.
Να εμπλουτίσουν τη φαντασία τους.
Να αποκτήσουν ιστορικό λόγο
Να συγκρίνουν τις σημερινές συνθήκες ζωής και εκπαίδευσης με άλλες εποχές.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

1) ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
2)ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
3) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
4) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ.
5) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
6) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
7) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑΜΕ.

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ( ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ( ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ Η/Υ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ)
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑΜΕ.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ.
ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑΜΕ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΑΪΟΣ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ.
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων 2 ( ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ, ΙΕΡΙΣΣΟ)


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License