7η ενότητα (Νέες τεχνολογίες – Τ.Π.Ε.)

7η ενότητα (Νέες τεχνολογίες – Τ.Π.Ε.)
a.Χρήση διδακτικών προσεγγίσεων με Τ.Π.Ε. – Web Quest
b.Δημιουργία ιστοσελίδων με τη δουλειά των μαθητών και μαθητριών
c.Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης της Μάθησης (Learning Management System – LMS) – Moodle
d.Χρήση online εργαλείων συνεργατικής γραφής για την αποδελτίωση και καταγραφή των αποτελεσμάτων της εργασίας των Δικτύων.

Ειδικότερα επιδιώκεται οι εμπλεκόμενοι μέσα από βιωματικές και συνεργατικές μεθόδους και τεχνικές:
• Να έλθουν σε επαφή και να γνωρίζουν Τ.Π.Ε. που μπορούν να στηρίξουν ομαδοσυνεργατικές δράσεις όχι μόνο μαθητών αλλά και Σχολείων.
• Να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά εργαλεία μάθησης και συνεργατικής γραφής για να αποδώσουν τα αποτελέσματα της συλλογικής τους δουλειάς


Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί προηγούμενα έτη


Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου
Μια Ιστοεξερεύνηση για τον τόπο μας

με τίτλο: “Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου”
Ένα WebQuest (Δίκτυο-αναζήτηση-περιπέτεια)
για μαθητές των μεγάλων τάξεων του δημοτικού
Μαθήματα: Ιστορία-Γεωγραφία

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License