Δημοτικό Σχολείο Φούρκας

Στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων "Η Χαλκιδική στο διάβα του χρόνου - Τουρκοκρατία και Επανάσταση" που εκπονήθηκε από τους μαθητές της Δ΄ τάξης του Δ.Σ. Φούρκας - Κασσανδρινού και με το οποίο το σχολείο συμμετέχει στο Δίκτυο Τοπικής Ιστορίας της Χαλκιδικής με θέμα "Η Χαλκιδική στο διάβα του χρόνου", υλοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:
Αναζήτηση και συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών με το υπό διερεύνηση θέμα: "Ο Χαλασμός της Κασσάνδρας" (π.χ. συνημμένα 2 και 3),
Αποτύπωση της κατανόησης των γεγονότων που επισημάνθηκαν από την παραπάνω έρευνα στις ομαδικές εργασίες παραγωγής γραπτού λόγου των παιδιών (συνημμένα 1, 3, 5),
Παραγωγή θεατρικού δρώμενου με θέματα την τελευταία μάχη στις "Πόρτες" με την πτώση του ποδιού της Κασσάνδρας και σκηνές φρίκης που ακολούθησαν της πτώσης (συνημμένα "Ο Χαλασμός της Κασσάνδρας σκετς"),
Παρουσίαση του θεατρικού δρώμενου στη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου του 1821, που ήταν αφιερωμένη στο Ολοκαύτωμα της Κασσάνδρας.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License