Δημοτικό Σχολείο Νέας Ποτίδαιας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Το σχολείο της Ν Ποτίδαιας λειτουργεί από το έτος 1924 με ΦΕΚ ίδρυσης: 294/20-11-1924.
Στεγαζόταν σε κτίριο το οποίο δεν σώζεται πια Στη θέση ανεγέρθηκε (1951-1953) το παλαιό πετρόχτιστο κτίριο που βρίσκεται στο πίσω μέρος της αυλής και λειτουργούσε ως διθέσιο με 64 μαθητές (αρχείο έτους 1966-67)

Στη συνέχεια λόγω φθορών και ζημιών τοποθετήθηκαν στην αυλή αίθουσες προκάτ όπου στεγαζόταν το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο.

Κατόπιν ενεργειών ανεγέρθηκε το νέο Διδακτήριο στο οποίο στεγαζόταν το Δημοτικό Σχολείο λειτουργώντας ως 5/θεσιο και το Νηπιαγωγείο της Ν Ποτίδαιας. Λόγω της αύξησης του αριθμού των μαθητών ανεγέρθηκε καινούριο κτίριο για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό λειτουργεί ήδη ως 6/θεσιο . Σήμερα φοιτούν 96 μαθητές εκ των οποίων ένα ποσοστό 26% είναι αλλοδαποί και παλιννοστούντες.
Έχει αίθουσα εκδηλώσεων, κλειστό Γυμναστήριο στον υπόγειο χώρο, και βιβλιοθήκη.
Λειτουργεί Ολοήμερο Τμήμα με ειδικότητες Αγγλικών και Γυμναστικής.
Η αυλή του είναι αρκετά μεγάλη και διαμορφωμένη έτσι ώστε οι μαθητές να απολαμβάνουν την ώρα του διαλείμματος και της Γυμναστικής.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License