Πώς γίνεται;

ένα wiki για το wiki
("Μια ιστοσελίδα που φτιάξαμε για να αναφερθούμε στο εργαλείο Wiki και τις εφαρμογές του!!!
Η σελίδα μας αποτελεί τμήμα μιας εργασίας μας για το Wiki στο μάθημα Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
που διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης")


Η παρακάτω ιστοσελίδα έχει τις απαραίτητες οδηγίες για όσους αποφάσισαν να ασχοληθούν με ο wikidot.com
Πώς γίνεται ..........

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License