Πώς γίνεται η επεξεργασία σελίδων;

Είναι εκπληκτικό πώς ο συνδυασμός ανοικτής συμμετοχής (αφού η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους τους χρήστες) και παρέμβασης στη διαμόρφωση ενός ‘λήμματος’ μπορεί τελικά να συμβαδίσει με την ποιότητα. Απόδειξη: Σε μελέτη που έγινε στο Nature αποδείχτηκε ότι η ακρίβεια των πληροφοριών που υπάρχουν στη WP ανταγωνίζεται επάξια αυτήν της διεθνούς κύρους Brittannica!
Ο χρήστης που πιστεύει ότι έχει να πει κάτι, να προσθέσει στοιχεία σχετικά με ένα θέμα (ή και το δημιουργήσει) εμπεριστατωμένα και με αναφορές στην κατάλληλη βιβλιογραφία χρησιμοποιώντας την επιλογή Edit επεξεργάζεται το υπάρχον υλικό ή δημιουργεί ένα καινούριο λήμμα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η όλη προσπάθεια γίνεται σε εθελοντική βάση!
Το wiki λοιπόν, όπως και το ιστολόγιο, είναι ένα συνεργατικό εργαλείο και αποτελεί έκφραση της νέας πραγματικότητας, αυτής που το TIME συνόψισε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς ως εξής: το Διαδίκτυο είσαι ΕΣΥ. (για περισσότερα, δείτε τις πηγές πληροφοριών smile )

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License